M. Şükrü Hanioğlu – Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Zihniyet , Siyaset ve Tarih

e-kitap indir
Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Zihniyet , Siyaset ve Tarih Kitap Kapağı Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Zihniyet , Siyaset ve Tarih
M. Şükrü Hanioğlu
Bağlam Yayıncılık
341

Bu derlemede bir arada sunulan yorumlar, toplumumuzun gündemindeki değişik konular üzerien kaleme alınmışlardır. Ancak bu farklı konular üzerinde durma niteliği, onların belirli bir ortak paydası bulunmadığı anlamına gelmemektedir. Bu payda ise konulara sathi ve güncel tartışma temelinde değerlendirmeler getirmek yerine onları, tarihi süreç çerçevesinde ele almaya ve toplumumuza özgülüğü vurgulamak yerine, mukayeseler yardımıyla, daha geniş bağlamlara oturtmaya çalışma girişimidir.


!!! KIRIK LİNK BİLDİRİM FORMU !!!

e-kitap indir

Zubritski Mitropolski Kerov – İlkel Topluluk, Köleci Toplum, Feodal Toplum

e-kitap indir
İlkel Topluluk, Köleci Toplum, Feodal Toplum: Kapitalist Öncesi Biçimler Kitap Kapağı İlkel Topluluk, Köleci Toplum, Feodal Toplum: Kapitalist Öncesi Biçimler
Zubritski Mitropolski Kerov
Sol Yayınları
232

Mitropolski [“İlkel Topluluk”], Y. Zubritski [“Köleci Toplum”: Birinci Bölüm, 1-3, 5; İkinci bölüm; Üçüncü Bölüm, 1; Dördüncü Bölüm, 1, 2] ve V. Kerov [“Köleci Toplum”: Birinci Bölüm, 4, 6, 7; Üçüncü Bölüm, 2; Dördüncü Bölüm 3-5; ve “Feodal Toplum”] tarafından hazırlanan Aperçu d’histoire et d’économie I, La communauté primitive, la société esclavagiste, la société féodal (Editions du progrés, Moscou) adlı kitabı, Fransızcasından Sevim Belli dilimize çevirdi ve kitap İlkel Topluluk, Köleci Toplum, Feodal Toplum - Kapitalist-Öncesi Biçimler adı ile, Sol Yayınları tarafından Ekim 2011 (Birinci Baskı: Ekim 1968; İkinci Baskı: Nisan 1971; Üçüncü Baskı: Kasım 1974; Dördüncü Baskı: Mart 1976; Beşinci Baskı; Nisan 1977; Altıncı Baskı: Haziran 1978; Yedinci Baskı: Nisan 1979; Sekizinci Baskı: Ocak 1980; Dokuzuncu Baskı: Ekim 1987; Onuncu Baskı: Kasım 1989; Onbirinci Baskı: Ağustos 1992; Onikinci Baskı: Ekim 1997; Onüçüncü Baskı: Haziran 2002; Ondördüncü Baskı: Ekim 2007) tarihinde Ankara’da Kuban Matbaacılık’ta bastırıldı.


!!! KIRIK LİNK BİLDİRİM FORMU !!!

e-kitap indir

Selin Ongun – Türbanlı Erkekler

e-kitap indir
Türbanlı Erkekler Kitap Kapağı Türbanlı Erkekler
Selin Ongun
Destek Yayınları
172

Muhafazakâr erkekler nasıl bir değişim geçiriyor?
Muhafazakâr erkeklerin örtünen kadınlara karşı önyargıları neler?
Başörtülü kadınlar, muhafazakâr erkeklerin evlilikte ilk tercihleri olmaktan çıktı mı?
Muhafazakâr erkek başörtülü kadını neden sosyal bir yük olarak görmeye başladı?
Muhafazakâr erkekler iş hayatında hangi kadınlara itibar ediyor; başını örtenlere mi, başı açıklara mı?
Muhafazakâr medya nasıl bir başörtülü kadın istiyor?


!!! KIRIK LİNK BİLDİRİM FORMU !!!

e-kitap indir

Adil Çiftçi – Nasıl Bir Sosyal Bilim

e-kitap indir
Nasıl Bir Sosyal Bilim: Temel Sorunlar ve YaklaşımlarI Kitap Kapağı Nasıl Bir Sosyal Bilim: Temel Sorunlar ve YaklaşımlarI
Adil Çiftçi
Ankara Okulu Yayınları
204

Her bilimsel araştırma, belli bir kavramsal ve yöntemsel çerçeveye dayandığı için, bulguları da onun içerisinde anlamlı ve nesneldir. Bu çerçeveler, toplum sahnesine bakarken durduğumuz yeri belirlediğinden, gördüklerimizi de belirli bir açıdan gördürürler. O halde hiçbir perspektif toplumsal gerçekliği tüketemez. Çünkü toplumsal dünya renklerle doludur; bu renklerin neler ve nasıl oldukları bile baktığımız yerden görüldükleri kadarıyla görünürler. Bunda bir sakınca da yoktur… Sakınca, onu tek renk sanmakta ya da bizim zorunlu olarak gölgeli duruşumuzun onu aynısıyla aksettirdiğini düşünmektedir…
Bu çalışma, hem Sosyal Bilimlerdeki hem de onların toplumda buldukları renkleri ana çizgileriyle sunma girişimidir. Toplumsal dünyanın doğası ve onu inceleme yöntemi ile ilgili farklı varsayımlara dayanan yaklaşımların, bizi, bu dünyanın melez tonları ile de tanıştıracağı düşüncesindeyiz. Bu sebeple, eserdeki adlarından biriyle “Anlayıcı Yaklaşım” ve “Açıklayıcı Yaklaşım”, bu işlev açısından anlaşılmalı ve haklarında değer yargısı verilmemelidir.


!!! KIRIK LİNK BİLDİRİM FORMU !!!

e-kitap indir

Anthony D. Smith – Milli Kimlik

e-kitap indir
Milli Kimlik Kitap Kapağı Milli Kimlik
Anthony D. Smith
İletişim Yayınları
290

Son yıllarda bütün dünyada milliyetçilik dalgasının kabarışıyla birlikte, milliyetçilik literatüründe de bir zenginleşme görülüyor. Anthony D. Smith, milliyetçilik üzerine araştırmalar literatürüne temel önemde eserlerle katkıda bulunan bir araştırmacı E. J. Hobsbawm´a göre, "ingilizce okuyanlar için bu alanın başlıca kılavuzu..."


!!! KIRIK LİNK BİLDİRİM FORMU !!!

e-kitap indir