Suzan Seslenir – Ramses

e-kitap indir
Ramses Kitap Kapağı Ramses
Suzan Seslenir
Anonim Yayıncılık
157

"II. Ramses, Mısır firavunları içinde en uzun süre firavun tahtında oturan firavunlardan biridir ve gerek kişiliği, gerek Yeni Krallık döneminde Mısır hanedanlığını ulaştırdığı nokta ile firavunlar çağının belki de en görkemli firavunudur. Hakkında yapılan tartışmaların bugün bile sürmesi, II. Ramses'in hayatının halen romanlara, sinema filmlerine konu olması; gerek dönemindeki olayların gerekse cesedinin bile tartışma konusu yapılması onun tarihsel kişiliğinin ne denli güçlü ve önemli olduğunu göstermektedir."

e-kitap indir

Michael Kohlmeier – Perilerin Şarkısı

e-kitap indir
Antik Çağ Söylenceleri: Perilerin Şarkısı Kitap Kapağı Antik Çağ Söylenceleri: Perilerin Şarkısı
Michael Kohlmeier
Yurt Kitap Yayın
186

Tanrıça Pallas Athena uygun bir yere oturarak, aulos'una üflemeye başladı... Harikulade güzellikteki müzik, ne yazık ki müzisyeni çirkinleştiriyordu... Kavalı kaldırıp uzaklara fırlattı, peşinden korkunç bir lanet okumayı da ihmal etmedi: "Kim ki bu kaval ile müzik yapmaya cüret ederse, talihsizlik onun yakasını asla bırakmasın."
Gel gör ki, talihsiz Satir Marsyas tam da oralarda dolaşıyormuş. Ayağı kavala takılıp da tökezleyince, kendi kendine şöyle demiş: "Pekala, madem ki ona takılıp tökezledim, o da karşılık olarak bana hizmet etsin."
...
Apollon bir süre onun kendi adıyla caka satmasının dinledikten sonra, Olimpos'tan aşağı indi ve Marsyas'ın başına dikildi... Müzik yapmaya başladılar.
Apollon lir ile, Marsyas aulos ile...
Tanrı, lira çalarken şarkı söylemeye başlamıştı. "İşte" diyordu şarkısında, "sen de aynısını yap! Kavalını çalarken şarkı söylemeni istiyorum!"

e-kitap indir

Bahaeddin Ögel – Türk Mitolojisi Cilt 1

e-kitap indir
Türk Mitolojisi Cilt 1 Kitap Kapağı Türk Mitolojisi Cilt 1
Bahaeddin Ögel
Türk Tarih Kurumu Yayınları
644
 • Efsanelerin kednilerine Mythus veya Mythe denir. Mitoloji (Mythologie) ise, bu efsaneleri inceleyen ilim koludur.
  Eserimizin I. Cildini Efsanelere ayırdık, çünkü efsaneler (Mythes), bir milletin mitolojisinin canlı ve yaşayan varlıkları gibidirler. Türk efsaneleri için, başlıca iki türlü kaynağımız vardır:
  - Tarihlerde geçen ve özel olarak eskiden yazılmış Türk efsanleri.
  - Halk ağzından derlenmiş efsaneler. Hun, Göktürk ve Uygurlarla ilgili efsaneleri toplama ve inceleme, Çin kaynaklarını yakından tanıyan biri olmamız sebebiyle zor bir mesele teşkil etmedi. Böyle bir eser, ilim adamlarımız için olduğu kadar; Türk aydınları için de faydalı olmalı idi.
  İçindekiler:
 • Büyük hun devleti ve Türk mitolojisi
 • Türklerin kurttan türeyişi
 • Ergenekon efsanesi
 • Uygurların türeyiş efsanesi
 • Oğuz destanı
 • Türkmenlerin şeceresi
 • Oğuz destanları hakkında bazı notlar
 • Han-nâme:
 • Yaratılış destanları
 • Manas destanı
 • Türkler ve moğol mitolojisi
 • Türk mitolojisinde "geyik"
 • Türk mitolojisinde "kartal"
e-kitap indir

Metin And – Dionisos ve Anadolu Köylüsü

e-kitap indir
Dionisos ve Anadolu Köylüsü Kitap Kapağı Dionisos ve Anadolu Köylüsü
Metin And
Efil Yayınevi
78

"metin and'ın elif yayınevi'nden çıkmış 1962 tarihli mavi kaplı güzel kitabıdır. doğallıkla, dionisos ayinlerinin bugün anadolu'daki izlerini araştırır idi, en azından 60'lara kadar anadolu'da dionisos tapınçlarının yaşadığını belgelerdi."

e-kitap indir

Oinoandalı Diyojen – Doğa Üzerine Bir Epitom

e-kitap indir
Doğa Üzerine Bir Epitom Kitap Kapağı Doğa Üzerine Bir Epitom
Oinoandalı Diyojen
Mağma Kitap

Bugün Fethiye’de, dağlık ve ıssız bir bölgede, antik zamanın görkemli kentlerinden Oinoanda’da, Diyojen’in dev bir yazıtı bulunuyor. Epikürcü doğa felsefesinin bir özetini sunan yazıt, aynı zamanda antik dönemin en önemli tanığı. Magma, Oinoandalı Diyojen’in doğa felsefesini ilk kez Türkçeye çevirdi.

e-kitap indir