Nihat HATİPOĞLU – Önder (S.A.V) ve Tolerans

e-kitap indir
Önder (S.A.V) ve Tolerans Kitap Kapağı Önder (S.A.V) ve Tolerans
Nihat HATİPOĞLU
Dini
Turkuvaz Yayıncılık
2021 168

“Hayatını incelediğimizde, yeryüzüne rahmet yaymak için gönderilen son elçi olan Hz. Muhammed’in (s.a.v.), insanlığın vicdanını temsil ettiğini rahatça görebiliriz.”

“Hz. Muhammed’in (s.a.v.) engin affediciliği, hoşgörüsü ve anlayışı çağımız Müslümanlarınca yeterince doğru değerlendirilmiş midir, bilemiyorum!

Eğer Hz. Resul yeterince tanınıyor, değerlendiriliyor ve okunuyor olsaydı Müslümanlar, aralarındaki problemlerin birçoğunu çözmüş olurlardı. Dahası radikal okumaların önü de kapanmış olurdu.

Dünya bugün bir Hz. Muhammed (s.a.v.) tavrına muhtaçtır. Kavgaların, cinayetlerin, savrulmaların, hazımsızlıkların tavan yaptığı, herkesin kendi mahallesini temize çıkarmaya çabaladığı şu yılgın dünyamızda Hz. Muhammed (s.a.v.) kurtuluş, sevgi, anlayış ve merhamet adına bir iksirdir.

Bugün artık hem Müslüman toplumlara hem de gayrimüslimlere Hz. Muhammed’i (s.a.v.) anlatmak, tanıtmak zamanıdır. Açık ve net örneklerle.

Elinizdeki kitap dilerim bu bakış tarzını yansıtacak yeni çalışmalara vesile olur, kapı açar.”

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu

e-kitap indir

Etkinliklerle Dinimi Öğreniyorum Diyanet

e-kitap indir
Etkinliklerle Dinimi Öğreniyorum Kitap Kapağı Etkinliklerle Dinimi Öğreniyorum
Diyanet İşleri Başkanlığı
Online
Diyanet
2020 PDF 224

Yaz Kur'an Kursu kitapları PDF formatında yayında

Diyanet İşleri Başkanlığı, 2020 Yaz Kur'an Kurslarına online kayıt yaptıranlara, ders kitaplarını ücretsiz olarak veriyor. Kitapları bulunduğunu il veya ilçe müftülüklerine giderek alabilir, ya da kitapları PDF formatında indirerek istifade edebilirsiniz. Kitapları indirmek için aşağıdaki linkleri tıklayabilirsiniz. 

PDF Olarak E-Kitabı indirmek için Tıklayınız...

e-kitap indir

Evlilik ve Aile Hayatı Evliliğin Dinimizdeki Yeri

e-kitap indir
Evliliğin Dinimizdeki Yeri Kitap Kapağı Evliliğin Dinimizdeki Yeri
Evlilik ve Aile Hayatı

 İnsan, yaratılmışların en üstünü, en şereflisidir. Dünya ve dünyanın içindekiler, canlı cansız herşey insan için yaratılmıştır. İnsan neslinin devamı da, erkek ve kadının evliliği ile ailenin kurulması ile mümkün olmaktadır.

Âilenin temelini karı-koca teşkil eder. Kadını zelil, erkeği sefil ve rezil etmeden, toplum içindeki yerlerini almasını sağlayan İslamiyettir.

Kadın ve erkeğin bir arada bulunmasının en güzel şekli, İslamiyete uygun bir evliliktir. Kurulan yuvanın başlangıçtan sonuna kadar huzurla devamı, erkek ve kadının görevlerini bilip buna göre  yaşamaları ile mümkün olabilir.

 

İslamiyet, her hususta olduğu gibi bu hususta da yapılması gerekenleri açıkca bildirmiştir. Bunlara uyanlar rahat etmiş uymayanlar her  zaman, perişan olmuştur.

 

Yuvanın sağlam olabilmesi, karı-kocanın dine uymalarına bağlıdır. Aksi halde, evlilikten beklenilen fayda tam ve noksansız elde edilemez. O halde kadın ve erkeğin İslami ölçülere azamı dikkat eden   kimseler olması lâzım gelmektedir.Temel sağlam olursa kurulan yuva da sağlam olur. Dünya ve ahıret huzuru sağlanmış olur.

Evlenmek istiyen bir erkeğin, nikahın önemini, nasıl yapılacağını, alacağı kızı seçerken nelere dikkat etmesi lazım olduğunu ve hanımına, çocuklarına ve akrabasına karşı vazifelerini, önceden öğrenmesi lazımdır.

Kitabın Tamamını Okumak için Tıklayınız...

e-kitap indir

İslam Dini Sözlük

e-kitap indir
İslami Dini Sözlük Kitap Kapağı İslami Dini Sözlük

2720
Google
2710

Lugat bir dilin kelime hazînesini toplayan kitap olarak bilinir. Fakat gerçekte kelime mânâsını  göz  önüne  alacak  olursak  lugat;  dil  yâni  lisân  demektir.  Bir  dili  anlama  ve metinlere nüfûz etme lugatlar sâyesinde olacaktır. Ancak ilimler neşv ü nemâ bularak serpilip yeni yeni meseleler ortaya çıkınca yeni yeni mefhum ve varlıklar meydana gelmiş, bunları anlatan terim ve deyimlere ihtiyâç duyulmuş, hattâ yalnız bir ilim dalına ayrılanlar da görülmüştür. Bunun netîcesinde îzahlı ve açıklamalı olarak, ansiklopedik mâhiyette eserler ortaya çıkmıştır. Gerçekte bu kabîl eserler daha ziyâde okuyucuya anahtar vazîfesi görmüşler ve yanlış anlamalara meydan vermemişlerdir.

Şimdiye kadar bilgi kaynağı olarak sunduğumuz eserlerin yanında, böyle bir yayının eksikliğini gördüğümüzden İslâmî kelime, terim, deyim ve terkibleri de içine alan bir Dîni Sözlük ile hizmetimizi daha da ileri götürme yolunu tuttuk.

Hazırlanması kolay olmayan bu sözlük, büyük bir emeğin mahsûlü olmuş, mûteber ve temel olan İslâmî eserler taranarak ortaya konmaya çalışılmıştır. Bu çalışmada madde başı olan terim ve deyimler, tasavvuf da dâhil, İslâmî ilimleri ve bunlara dayanan İslâmî Türk edebiyâtını ilgilendirir. Maddeler, asıl lugat mânâlârının yanında, bu yönden ele alınmış, mensûb  oldukları  dîni  ilim  dalının  içinde târif  edilerek açıklamaları  yapılmıştır.  Mesele bununla da kalmamış, bir madde hangi ilim dalı ile ilgili ise, ona göre başta Kur'ân-ı kerîm, hadîs-i şerîf meâlleri olmak üzere diğer mûteber dîni eserlerden, kelimenin geçtiği örnekler getirilmiştir. Ayrıca her sâhanın uzmanlarına götürülerek eksiksiz ve mükemmel bir şekilde hazırlanmasına çalışılmıştır.

Uzun bir zamanda yorucu ve sabırlı bir çalışmanın sonunda ortaya koymaya çalışılan bu sözlükte daha ziyâde İslâmî ilimlerin ansiklopedik ve îzâhlı lugatı verilmiş, böylece sahadaki boşluk giderilmeye çalışılmıştır.

Başlıca dileğimiz, eserin okuyucularımıza ve azîz milletimize hayırlı ve faydalı olmasıdır.

Sözlüğün Tamamını Okumak için Tıklayınız...

e-kitap indir

Mehmet Doğru – Resimlerle Namaz

e-kitap indir
Resimlerle Namaz Kitap Kapağı Resimlerle Namaz
Mehmet Doğru
Dini
Damla Yayınevi
EPUB

Bu kitap, dinimizin direği, mü'minin miracı namaz ibadetini ve namaz için gerekli olan abdest, gusül, teyemmüm'ü okuyarak, görerek, sure, dua ve tesbihatlarıyla öğretmek gayesiyle hazırlanmıştır. Namaz kılmasını bilmeyen küçük - büyük herkesin, özellikle çocuklarımızın namaz kılmayı kolayca ve severek öğrenebileceği bir kitabı paylaşıyoruz.

e-kitap indir