Yalçın Toker – Atatürk'ün Kürt Politikası

e-kitap indir
Atatürk'ün Kürt Politikası Kitap Kapağı Atatürk'ün Kürt Politikası
Yalçın Toker
Toker Yayınları
208

I. Dünya Savaşı'ndan mağlup çıkmışız.. Osmanlı İmparatorluğu son nefesini vermek üzere.. 30 Ekim 1918'de imzaladığı Mondros Mütarekesi ile silah bırakmak zorunda kalmış ve ardından toprakları dört yandan düşman işgaline uğramış.. İstanbul'daki Padişahlık Hükümeti, milletin ve Halife'nin kaderini emperyalist işgalci düşmanların insafına teslim etmiş.. 10 Ağustos 1920'de imzaladığı Sevr antlaşması da bu teslimiyetin tescil belgesidir.

e-kitap indir

Bir cevap yazın